Komendy, które ułatwią pracę w konsoli

To mała cząstka komend, które można wydać w konsoli na systemach „GNU/LINUX”

(aktualizacja 11.02.2017 r.)

Logowanie…itp.

su
logowanie jako root (np. Debian, Mint….)

sudo polecenie 
określa że polecenie trzeba wykonać prawami root (Ubuntu…)

startx
uruchomienie środowiska graficznego (np. Openbox…..)

reboot
ponowne uruchomienie komputera (root)
lub
chmod +s /sbin/reboot
po tym to zwykły użytkownik będzie mógł wykonać reboot (/sbin/reboot) lub zrobić skrót

poweroff
wyłaczenie komputera (root)
lub
chmod +s /sbin/halt
po tym to zwykły użytkownik będzie mógł wykonać reboot (/sbin/poweroff) lub zrobić skrót

exit
wylogowanie się z root (su)
exit
jako użytkownik, wyłącza terminal.

Konta….

adduser nowy użytkownik
utworzenie nowego użytkownika

deluser -remove-home nazwa użytkownika
usuwanie konta użytkownika razem z katalogiem w /home

deluser nazwa użytkownika
usuwa konto użytkownika zostawiając jego katalog w /home

passwd -l nazwa użytkownika
zablokowanie konta użytkownika

passwd -u nazwa użytkownika
odblokowanie konta użytkownika

passwd root
zmiana hasła dla konta root

id nazwa użytkownika
informacja o użytkowniku

Instalowanie programów…itp.

Debian i jego pochodne distr.

dpkg -i nazwa pakietu
instalacja pakietu.deb

dpkg -r nazwa pakietu
usuwanie pakietu.deb

tar -xvzf nazwa pakietu.tar.gz
rozpakowanie pakietu tar.gz

aptitude search nazwa pakietu
wyszukiwanie pakietu

apt-get update
odświeżenie listy pakietów

apt-get upgrade 
instalowanie aktualizacji

apt-get dist-upgrade
aktualizacja do nowszej dist. (zazwyczaj stosuje się jak po upgrade, zostają jeszcze pakiety w „ … nieaktualizowanych“)

apt-get remove nazwa pakietu
usuwa pakiet, zostawia pliki konfiguracyjne

apt-get purge nazwa pakietu 
usunięcie pakietu wraz z plikami konfiguracyjnymi

apt-cache policy nazwa pakietu
inf. o dostępnej wersji pakietu i o priorytecie, ważne jak mieszamy system.

Ważne po wgraniu nowego Kernela

update-grub
aktualizacja programu rozruchowego

update-grub2
aktualizacja programu rozruchowego

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
aktualizacja programu rozruchowego

uname -a
wersja kernel itp

Prace na dyskach

fdisk -l
inf. o dostępnych partycjach i dyskach. (root)

mount /dev/partycja, dysk /mnt
montowanie (root)

umount /dev/partycja,dysk
od montowanie (root)

ls
wgląd do obecnego katalogu

ls -a
pokazuje ukryte pliki/katalogi

cd
zmiana katalogu ( np. cd / – przejście do głównego katalogu lub cd /home – … do katalogu z użytkownikami)

touch nazwa pliku 
tworzenie pustego pliku
lub
nano nazwa pliku 
tworzy pusty plik lub edytuje (nano to program do edytowania plików a jak danego pliku nie ma to go tworzy)

cat nazwa pliku 
podgląd danego pliku

Firewall

iptables -L
pokazuje jakie reguły są wpisane w firewall (root)

Programy, które ułatwiają prace na Linuksie

rcconf
komenda, która otwiera przed nami włączenie , wyłączenie usług

scrot -d 5 
do robienia rzutu ekranu (-d 5 – określa czas w sekundach do zrobienia zdjęcia)

Ważne sprawie problemów że sprzętem lub sprawdzenia…

lspci -k
ważne polecenie, w przypadku jakiejkolwiek awarii ze sprzętem, wyświetla listę urządzeń na naszym kompie.

iwconfig
informacja o wi-fi

ifconfig -a
Informacja o kartach sieciowych i wi-fi

Inne

clear
oczyszczanie ekranu terminala.